Vi bygger ut Älta med fiber

Under november bygger vi ut det öppna stadsnätet i Älta. Vi beräknar att grävarbetet kommer ta cirka tre veckor. Driftsättning av fastigheterna sker under kvartal 4. När fastigheten är driftsatt skickas ett e-post till fastighetsägaren. Därefter kan fastighetsägaren välja valfri tjänsteleverantör i Öppna Stadsnät.

 

Utbud hos Öppna Stadsnät