Pågående projekt i Strängnäs

 

SISTA FASTIGHETERNA I ÅKERSSTYCKEBRUK DRIFTSÄTTS MED FIBER

Norra delen av Åkersstyckebruk i Strängnäs kommun började vi gräva under sensommaren och driftsattes i september. Ett fåtal fastigheter driftsätts inom kort då de kom in under byggfasen.

 

STALLARHOLMEN, FASTLANDET DRIFTSÄTTS INOM KORT MED FIBER

Fastlandet är nu färdiggrävd och kommer driftsättas under oktober och november. Ön kommer vi förlägga sjökabel till under november efter godkännande av Länsstyrelsen. Därefter kommer grävning i allmän mark ske i etapper. Etapp 1 planeras att grävas under december 2016. Resterande etapper grävs under 2017. Driftsättning sker även det i etapper under 2017.

 

MARIEFRED ANSLUTS TILL DET ÖPPNA STADSNÄTET UNDER KVARTAL 4

Grävning pågår under oktober och november. Driftsättning sker därefter, under kvartal 4.

 

PLANERAD GRÄVSTART I CENTRALA STRÄNGNÄS KVARTAL 2, 2017

I de mer centrala delarna av Strängnäs pågår detaljprojektering för centrala delen av Strängnäs. Planerad grävstart satt till kvartal 2, 2017.

När fastigheten är driftsatt skickas ett e-post till fastighetsägaren. Därefter kan fastighetsägaren välja valfri tjänsteleverantör i Öppna Stadsnät.

 

Utbud hos Öppna Stadsnät