Historian om Svensk Infrastruktur

Svensk Infrastruktur började sin resa 2008 med att bygga fiber till villorna i Österskär.  På  den tiden sa övriga marknaden att det var omöjligt att bygga ut villaområden med fiber utan statliga stöd.  Endast kommunala stadsnät med subventioner från kommunen gjorde detta. Vi är stolta över vad vi åstadkom då och framför allt är vi stolta över den utveckling som skett, både för oss som bolag och fibermarknaden som nu faktiskt finns. Nu erbjuds äntligen Sveriges villahushåll den fiber de förtjänar och får därmed tillgång till normala hastigheter. Enligt Post- och telestyrelsen har 61 procent (siffror från oktober 2015) av alla hushåll och företag tillgång till fiber  i Sverige.

 

Fibernät i 18 kommuner

Svensk Infrastruktur tillhör den svenska företagskoncernen Nätbolaget Holding Sverige AB. Våra byggnationer sker på uppdrag av Stadsnätsbolaget Sverige AB. Tillsammans med samarbetspartners ombesörjer vi allt från planering till driftsättning och underhåll av fibernät. Företaget ägs och drivs av personerna i bolaget. Våra öppna stadsnät finns idag i 18 kommuner och vi har försett cirka 70 000 fastigheter med en öppen och neutral fiberanslutning. Vi tror på öppenhet och är mycket stolta över att bygga helt öppna och neutrala stadsnät där alla tjänsteleverantörer får konkurrera på lika villkor. Det vet vi ger det bästa utbudet och pris till slutkund.

 

Grävrekord 2015

Vi gräver rätt mycket och under förra året slog vi rekord med att gräva 230 000 meter i allmän mark, och då är inte ens grävning på tomt medräknad. Våra fibernät finns i Mälardalen, men också i Östhammar och i Lund. De kommuner vi byggt ut återfinns i toppen bland Sveriges kommuner gällande fibertäthet. Upplands Väsby nummer 2, Täby nummer 3 och Järfälla nummer 6 bland Sveriges 290 kommuner. Vi har även byggt ut ett antal glesbebygda områden utan stöd, detta genom bra samarbete med kommuner.

 

Samarbetar med flera kommunikationsoperatörer

I dagsläget samarbetar Svensk Infrastruktur med tre olika kommunikationsoperatörer och beroende på vilken kommun du bor i varierar alltså utbudet av tjänsteleverantörer.

Utbudet hos de tre olika kommunikationsoperatörerna

I Tyresö, Haninge, Salem, Södertälje, Vaxholm, Eskilstuna, Lund, Värmdö och Östhammar är Öppna Stadsnät kommunikationsoperatör.

I kommunerna, Täby, Järfälla, Upplands Väsby, Upplands-Bro är Zitius kommunikationsoperatör.

I kommunerna Österåker, Vallentuna, Nacka och Danderyd är Open Universe kommunikationsoperatör.