Under juni driftsätter vi Tumbo

Arbetet går som planerat. Denna vecka kommer vi göra en tryckning under järnvägen. Under juni kommer vi driftsätta fastigheterna.
Berörda fastighetsägare kommer få ett e-post när fastigheten är driftsatt.