Nu byggs ön Stallarholmen ut med fiber

Nu har grävningen i allmän mark påbörjats och den planeras att vara klar i mitten av maj. Driftsättning planeras ske under juni. Berörda fastighetsägare kommer bli informerade via e-post när fastigheten är driftsatt.

 

Utbud hos Öppna Stadsnät