Frågor & svar

Vad händer i mitt område innan utbyggnaden påbörjas?

När du fått besked om att vi kommer att bygga ut det öppna stadsnätet i ditt område ser vi till att du och dina grannar får all nödvändig information av våra projektledare. Du får även en offert och anmälningsblankett med aktuell kostnad. Kostnaden baseras på en kalkyl vi tar fram för just ditt område där vi räknat ut uppskattad kostnad för att ansluta respektive fastighet.

I de allra flesta områden sker arbetet enligt nedan.

1. Vi ansöker om markavtal hos kommunen. Detta kan ta alltifrån en månad till flera år beroende på kommun har vi erfarit. Vi vill poängtera att kommunen oftast inte är någon aktiv part i vår fiberutbyggnad. Har du frågor om utbyggnaden bör du kontakta oss på Svensk Infrastruktur.
2. Informerar boende. När markavtalet är godkänt informeras berörda fastighetsägare. Våra projektledare tar kontakt för att boka tid för ett personligt möte där fastighetsägaren blir informerad om det nya stadsnätet och kan ställa sina eventuella frågor.
3. Ritar stadsnätet. Utifrån de anmälningar som kommer in från fastighetsägarna ritas det öppna stadsnätet upp av projektörer. Eventuella privata markägare kontaktas. När alla ritningar är klara lämnar vi in schaktansökan och TA-planer till kommunen. Därefter genomförs en försyn på de planerade schaktsträckorna på kommunal mark. När försynen är genomförd, schaktansökan och TA-planerna är godkända så börjar grävarbetet.
4. Grävning och installation av fastighet. Vi installerar fastigheter samt gräver tomter. Grävning på tomt sker oftast med hacka och spade, allt för att göra minimal skada på fastighetsägarens tomt.
5. Vi gräver i allmän mark. Grävning i kommunal mark sker med olika metoder beroende på underlag. Besiktning sker fortlöpande under grävarbetet.
6. Vi blåser fibern. När kabelröret är sammankopplat med kabelröret som grävts ner på tomtmark, blåses själva fibern från närliggande områdesskåp. Därefter svetsar vi ihop fiberkablarna.
7. Vi driftsätter fastigheten. Nu kan du kan använda tv-, telefoni- och internettjänster. Vi meddelar dig när din fastighet är driftsatt.

Om du efteransluter din fastighet går processen snabbare då endast steg 4, 6 och 7 är aktuell.

Felanmälan och teknisk support

Byggnation

Tjänster & drift

Kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna

Leverantörer av internet- och telefonitjänster

 

 

 

AllTele 0910-79 80 00
www.alltele.se
AllTeles kundsupport
Bahnhof 08-555 771 50
www.bahnhof.se
Bahnhofs kundsupport
Bredband2 0770-811 000
www.bredband2.com
Bredband2 kundsupport
Boxer 0771 21 11 00
www.boxer.se
Boxers kundsupport
Bredbandsbolaget 0770-777 000
www.bredbandsbolaget.se
Bredbandsbolagets kundsupport
Com Hem 90200
www.comhem.se
Internet Bolaget 08-522 736 61
www.internetbolaget.nu
Internet Bolagets kundsupport
Ownit 08-525 07 300
www.ownit.se
Ownits kundsupport
Universal Telecom 0771-85 00 00
www.uvtc.com
Tyfon 08-546 000 00
www.tyfon.se
Tyfons kundsupport
T3 090-12 93 00
www.t3.se
T3:s kundsupport

 

Leverantörer av tv-tjänster

 

Bahnhof 08-555 771 50
www.bahnhof.se
Bahnhofs kundsupport
Serverado 08-500 057 77
www.serverado.se
Viasat 0771-52 20 00
www.viasat.se
Viasats kundsupport
IP Sweden 0300-152 40
www.ipsweden.se
Com Hem 90200
www.comhem.se