Utbyggnad av det öppna stadsnätet med fiber i Södertälje

I Mölnbo och Hölö är nu grävarbetet klart. Driftsättning av fastigheterna pågår under kvartal 4.
När fastigheten är driftsatt skickas ett e-post till fastighetsägaren. Därefter kan fastighetsägaren välja valfri tjänsteleverantör i Öppna Stadsnät.

 

Utbud hos Öppna Stadsnät